Konstvetenskapliga institutionen

Vi bedriver utbildning och forskning i konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap. Läs i Uppsala, Visby eller på distans.

Covid-19: Aktuell info till studenter

BIld av <a href="https://pixabay.com/sv/users/sumanley-2265479/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4893660">Sumanley xulx</a> från <a href="https://pixabay.com/sv/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4893660">Pixabay</a>
Bild av Sumanley xulx via Pixabay.

Sedan den 30 augusti 2021 har universitetet återgått till undervisning på campus i huvudsak. Se aktuell information i rutan Covid-19 på universitetets huvudsida för mer om vad som gäller vid universitetet för dig som student eller medarbetare. Håll dig informerad och tveka inte att kontakta oss om du har frågor!

Du som tillhör riskgrupp och har frågor kring unervisning elelr dyl. kan kontakta oss på info@konstvet.uu.se (konstvetenskap, textilvetenskap) eller kulturvard@konstvet.uu.se (kulturvård).

Universitetet och institutionerna följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Vi påminner om att Folkhälsomyndigheten, med mycket kort varsel, kan komma att ompröva smittsituationen i landet och besluta om andra riktlinjer som universitetet behöver förhålla sig till.

(Uppdaterad 2021-10-06 kl. 15:47)

Ny bok om Birgittinernas bildvärld

Omslag, Birgittinerna och deras bilder, Eva Lindqvist Sandgren 2021

Vadstena klosterskyrka står i centrum i en nyutgiven bok inom ämnet konstvetenskap. I fokus står klostrets arkitektur, rum och bildvärld i relation till den liturgiska verksamheten.

Docenten Eva Linqvist Sandgrens nya monografi har getts ut. Boken har titeln ”Birgittinerna och deras bilder. En studie av bild, rum och betraktare i Vadstena klosterkyrka omkring år 1500”.  I boken undersöks Birgittinernunnornas boktillverkning och textilproduktion samt de bildsfärer som kyrkobesökare eller brukare kunde ta del av i det uppdelade kyrkorummet. Boken är universitetets första vetenskapliga monografi att få Kriteriumstämpeln.

Redaktör är Hedvig Brander Jonsson. Boken ges ut inom serien Acta Universitatis Upsaliensis Arcus Sacri Nr. 5, Uppsala 2021. Boken finns tillgänglig via Kriterium och som Open Access samt i andra e-boksformat i handeln.

Läs boken som e-bok

Mer om boken (Pressrelease)

Vad tycker studenter och alumner om utbildningen?

Kajsa Ehlton, besk. foto privat.
Kajsa Ehlton. Foto privat, besk.

Ny doktor i konstvetenskap

Rebecka Millhagen Adelswärd är nydisputerad i ämnet konstvetenskap på en avhandling om Stockholms slott. Avhandlingen har titeln "Monument, minne, museum. Stockholms slott under det långa 1900-talet". Fakultetsopponent vid disputationen var docent Magnus Olausson, chef för samlingarna på Nationalmuseum. Avhandlingen att köpa i butiken på Carolina Rediviva och i bokhandeln i butik och online.

Mer om avhandlingen

Forskningsforumet FFKK hösten 2021

Forum för forskning om de kyrkliga kulturarven (FFKK) har nu spikat sitt program för hösten 2021. Forumet planerar både seminarier och temadag. För mer information och anmälan se forumets programsida.

FFKK program 2021

Foto: Ur fotoalbum med bilder från Kungliga Krigsskolan i Karlberg år 1916.  AM SAMLING AV FOTOGRAFIER\AM K1 FOTOALBUM\AM_K1_22_Album_605, Armémuseum. Källa: Digitalt museum.
Ur fotoalbum, Kungliga Krigsskolan i Karlberg år 1916, Armémuseum. Digitalt museum. Bilden beskuren.

Undervisning i Ritsalen Ht-21

Undervisnig i kroki och teckning under hösten 2021 äger rum på plats i Ritsalen, med att maxantal på 10 deltagare (inkl. lärare och modell). Vi har anpassat oss efter rådande rekommendationer och kommer undervisa med hänsyn till dessa. Ritsalens verksamhet återupptas med start den 13, 14 och 15 september. Anmäl dig till Ylva Lindqvist på ylva.lindqvist@konstvet.uu.se om du vill delta. Välkommen!

Mer om Ritsalen

Kroki Stevens 1879

Ny doktor i kulturvård

Foto: Susanna Carlsten
Petra Eriksson. Foto: Susanna Carlsten

Petra Eriksson disputerade i ämnet kulturvård vid Göteborgs universitet den 16 juni. För Göteborgs universitet berättar hon om avhandlingen Building Conservation with Energy Conservation – Towards differentiated energy renovation strategies in historic building stocks i artikeln Så kan hus med kulturvärden bli mer energieffektiva.

Petra arbetar som lärare i ämnet kulturvård vid Konstvetenskapliga institutionen på Campus Gotland.

Ny doktor i textilvetenskap

Hanna Bäckström
Hanna Bäckström, nybliven doktor i textilvetenskap. Foto Mikael Wallerstedt.

Den 7 maj 2021 disputerade Hanna Bäckström på sin avhandling i textilvetenskap med titeln Förmedling av mönsterförlagor för stickning och virkning. Medierna, marknaden och målgruppen i Sverige vid 1800-talets mitt. Opponent var Anneli Palmsköld, professor i Kulturvård vid Göteborgs universitet.

Hanna intervjuas av Uppsala universitet om avhandlingen och berättar mer om den forskning hon ägnat sig åt. Avhandlingen finns ute i handeln och vi gratulerar vår nya doktor i textilvetenskap!

Nyheter vid Uppsala universitet (21-05-11)

About Hanna Bäcktröm's thesis

Utmärkelsen Årets lärare 2020/2021 till Susanna Carlsten

Susanna Carlsten vid utdelningen av utmärkelsen. Foto: Petra Eriksson.

Vi gratulerar vi vår kollega Susanna Carlsten, lärare på Föremålsantikvarieprogrammet, till en av de finaste utmärkelserna en lärare kan få! Årets lärare 2020/2021.

Studentkåren Rindi motiverar utmärkelsen på följande sätt: ”Hennes engagemang och omtanke lyser igenom även genom datorskärmen och att hon är en lärare som gör allt och lite till för sina studenter”.

Priset delas ut årligen av studentkåren Rindi vid Campus Gotland.

Senast uppdaterad: 2021-10-14