Konstvetenskapliga institutionen

Vi bedriver utbildning och forskning i konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap. Läs i Uppsala, Visby eller på distans.

Information kring corona

Vincent van Gogh / Public domain

Coronapandemin har medfört förändringar för hur vi genomför undervisning, forskning och vårt dagliga arbete. Universitetet följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och vi kommer att anpassa oss efter detta. Utgångspunkten är att merparten av institutionens campuskurser och program ges i form av campusutbildning med större eller mindre inslag av digitaliserade moment. Digitalt deltagande vid fysiska moment kommer erbjudas när så är möjligt.

Vad som gäller för just den kurs eller program du ska läsa kan du hitta mer information om via kurssidorna på Studentportalen.

Du som tillhör riskgrupp kan kontakta oss på info@konstvet.uu.se eller kulturvard@konstvet.uu.se gällande undervisning på campus under hösten.

Vi påminner om att Folkhälsomyndigheten, med mycket kort varsel kan komma att ompröva smittsituationen i landet och besluta om andra riktlinjer som universitetet behöver förhålla sig till.

Vi hoppas att vi tillsammans får en produktiv och givande höst. Vid frågor tveka inte att kontakta oss. Håll dig uppdaterad!


Kontakt

Ledning och huvudsakliga kontaktadresser

Kurs- och programansvariga lärare och studievägledare

Konstvetenskap

Kulturvård

Textilvetenskap

Övriga kontaktuppgifter hittar du under fliken Om oss.

(Uppdaterad 14-09-20)

Undervisning i Ritsalen under hösten 2020

Vi kommer att fortsätta med undervisning i Ritsalen under hösten. Dock har vi anpassat oss efter rådande rekommendationer och måste därför minska antal deltagare per pass och be alla deltagare att anmäla sig på förhand.

Tider och anmälan

Kroki Stevens 1879

New theme on the course Visual Articulations of Cultural Heritage

The special theme on the course Visual Articulations of Cultural Heritage (Iscensättning: Kulturarvets visuella uttryck) this semester is “Staging Visual Cultural Heritage during the Current Rise of Nationalism”.

Mostly, demonstrating, showing, and disseminating cultural heritage through visual channels has an inherent “internationalist” approach. Cultural heritage is visualized, interpreted, and translated so as to make the foreigner, the benign “Other” appreciate and understand cultural possessions and values (“kulturgods”, “Kulturgut”) of a region, province, country or nation. Even before the spread of COVID-19, many countries have started to behave in anti-internationalist ways, breaking agreements that have been laboriously negotiated through the last centuries. The COVID-19 crisis may only be a forerunner of more fundamental changes in the global perspective.

These are indeed dismal prospects. During this course, we will scrutinize the staging of cultural heritage in a historical perspective. What visual strategies were used before? And: Have these visual strategies in any manner changed in the current “post-truth” era and during the rise of introverted nationalism? Isolating the sore points in media and propaganda may not stop massive global movements, but can help the individual student to attain a differentiated view on complicated ideological processes.

The free standing course of 7.5 credits starts in period 2, November 5th 2020. Read more and apply!

Forskningsmedel till kulturvårdsprojekt

Foto: Alan Levine, Pxhere.

Ämnet kulturvård har tilldelats projektmedel för runt 7,5 mer inom paraplyprojektet Spara och bevara. Kulturvårdens två egna projekt är forskningsprojekten "Varsam energieffektivisering av 1900-talets villabebyggelse" där projektledare är Gustaf Leijonhufvud och "Att hantera förändringar i historiska byggnader – en systemdynamisk strategi för att förstå relationen mellan energieffektivisering och kulturvärden", där projektledaren är Petra Eriksson. Båda projekten är resultat av Sustainable Heritage Research Forums verksamhet (internat och symposium).

Hållbar framtid för historiska byggnader

I ett interdisciplinärt projekt arbetar forskare med bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Här berättar en av forskarna mer om satsningen.

Hur bevarar man äldre byggnader och kulturvärden? Tor Broström, prof. i kulturvård, arbetar tillsammans med andra forskare i projektet Spara och bevara, ett program som fokuserar på bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bl a genom satsningar på energieffektivisering. Projektet finansieras av Energimyndigheten och har pågått sedan 2008, det är interdisciplinärt och förenar en rad områden inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik- och naturvetenskap. I artikeln Nu får historiska byggnader en hållbar framtid berättar Tor mer om projektet.

Om Spara och Bevara

Om ämnet Kulturvård

Tor Broström. Foto: Uppsalal universitet