Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven

Forumets syfte är att främja forskning och kunskapsförmedling som rör de kyrkliga kulturarven. Det skall även vara en mötesplats för universitet, andra myndigheter, förvaltare och privata aktörer som i sin verksamhet hanterar sakrala kulturarv.

FFKK grundades 2011. Det har en styrgrupp som sammanträder regelbundet, det bedriver en seminarieserie och genomför symposier samt har till sig knutet ett par forskningsprojekt och ger ut en skriftserie.

Verksamheten är livaktg och under fortsatt utveckling. Den har sitt centrum vid Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, med ämnena konstvetenskap och textilvetenskap, och förbindelse med Uppsala universitet Campus Gotland med dess inriktning på kulturvård. Men kompetens hämtas även från andra håll så att den tvärvetenskapliga profilen stärks. Anslag till verksamheten har lämnats av Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning.

Program hösten 2021

Verksamhet under pandemin

Verksamheten sker huvudsakligen på distans med undantag för temadagen, under förutsättning att det är möjligt att vistas i lokalerna under rådande pandemi. Vi anpassar oss Folhälsomyndighetens och Region Uppsalas rekommendationer gällande corona och covid19, särskilda villkor och regler gäller under rådande pandemi. För info om covid och universitetets beslut gällande undervisning och verksamhet, vänligen se inforutan Coronaviruset på universitetets webbplats.

Anmälan till ffkk@konstvet.uu.se krävs för deltagande på seminarierna.


Seminarier

Torsdagen den 16 september kl. 14.15–16.00 via Zoom
Förvaltning i förändring – utveckling av kyrkligt kulturarv
– Fil. dr. Maria Nyström, Kulturvård/Conservation, Göteborg universitet.

Mer om seminariet


Torsdagen den 14 oktober kl. 14.15–16.00 via Zoom
Bakom kulisserna på nationalmonumentet. Storkyrkans Sankt Göransgrupp i ny belysning
– Docent Herman Bengtsson, Upplandsmuseet.


Onsdagen den 17 november kl 11.00–17.00 Universitetshuset samt via Zoom (Obs dag!)
Temadag kring Det digitaliserade kyrkorummet.


Torsdagen den 9 december kl. 14.15–16.00 via Zoom
Att rädda en samling och återskapa en 100-årig utställning – Bitr. museichef Sofia Cinthio, Lund

Lunds universitets historiska museum har en av de mest betydelsefulla samlingarna av äldre kyrklig konst i Sverige. De nuvarande utställningslokalerna vid Kraftstorg öster om domkyrkan togs i bruk hösten 1918. I föredraget presenteras det arbete som på senare tid har bedrivits med samlingen och hur den exponeras. Anmälan till ffkk@konstvet.uu.se senast dagen före seminariet för länk till Zoom.

Verksamhet

Seminarieserie

Seminarierna hålls månadsvis vid Uppsala universitet i allmänhet på Campus Engelska parken, Humanistiskt centrum eller Universitetshuset. Seminarierna berör skilda ämnen inom forumet forksningsområde. Aktuella kulturarvsfrågor diskuteras ur såväl forskningsperspektiv som antikvariska perspektiv, ny forskning läggs fram och masterstudenter kan få diskutera sina pågående projekt med mera.

Aktuella forskningsprojekt

 • Henrik Widmark, fil. dr, Sveriges Kyrkor i centrum och periferi. Positioner och förflyttningar för ett vetenskapsprojekt i tillblivelse, om kyrkoforskningens historiografi, medfinansierat av Berit Wallenbergs Stiftelse.

Masterarbeten

 • Marie Clausén, Sacred Architecture in a Secular Age. Anamnesis of Durham Cathedral, Routledge Research in Architecture, New York 2016.
 • Hedvig Gottberg, Ljusbäraren i Uppsala domkyrka, framlagd uppsats.
 • Stephanie Pelagias, Kyrkorummet efter branden. Två exempel från tiden efter 1990. Framlagd uppsats.
 • Karin Öhman, En brokig samling. Vapenhusens bildvärld i fyra uppländska kyrkor, framlagd uppsats.

Skriftserien Acta universitatis upsaliensis. Arcus sacri

 • De kyrkliga kulturarven. Aktuell forskning och pedagogisk utveckling (2014)
 • Anders Åman (1963): Helgo Zettervalls domkyrkorestaureringar (2015)
 • Anna Elmén Berg: Medeltidskyrkornas modernisering. Den svenska restaureringsdiskursen och moderniseringsprocessen ca. 1925–1975 med exempel från Övre Norrland. (2017)

Styrgrupp

Styrgruppen för FFKK företräder ämnena konstvetenskap och textilvetenskap. I den ingår från institutionen:

 • Emilie Karlsmo
 • Henrik Widmark
 • Eva Lindqvist Sandgren
 • Jakob Lindblad
 • Hedvig Brander Jonsson (ordf.)

Upplandsmuseets forskningsavdelning:

 • Herman Bengtsson

Fristående forskare:

 • Cecilia Candréus

Kontakt

Har du frågor eller vill du få mer information? Mejla oss på e-postadressen ffkk@konstvet.uu.se

Vill du få inbjudningar och program? Mejla till oss och ange ditt namn och e-postadress för att läggas in i FFKK:s e-postlista. Vi behandlar dina personuppgifter enligt universitetets dataskyddspolicy.

Hitta till oss! Vi finns på Campus Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, 751 26 Uppsala.

Postmuseum [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]
Senast uppdaterad: 2021-11-29